Tìm Kiếm

Kết quả cho ""

Hiển thị 23 kết quả

Lập trình Blockchain trên ICON Network

Khóa học được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản, kỹ năng cũng như kinh nghiệm lập trình Blockchain trên ICON Network thông qua lập trình Smart Contract (SCORE) và DApp. Từ đó học viên có thể vận dụng những kiến thức này trong việc xây dựng các ứng dụng Blockchain thực tế trong tương lai.

Web link