7 Website dành cho Web Developer trong năm 2022

24 tháng 4, 2022 By DEVERA ACADEMY

Chúng ta đều biết rằng World Wide Web chứa rất nhiều thông tin. Thế nhưng, giữa một khối lượng thông tin khổng lồ như thế liệu chúng ta có thể biết được tại đâu chứa những thông tin mà chúng ta có thể tham khảo tại. Ví dụ như, nơi chứa các tài liệu về Web Development chẳng hạn? 

Vì thế, bài viết này giúp tổng hợp 7 trang web hữu ích mà các Web Developer nên biết tới. Những tài nguyên này có thể giúp chúng ta khám phá các kỹ năng mới, học công nghệ mới và cải thiện công việc của chúng ta với vị trí Web Developer.


Daily.dev


Daily.dev vừa là một tiện ích mở rộng của chrome vừa là một trang web dành cho các developer. Những gì Daily.dev làm là cung cấp cho chúng ta tin tức mỗi khi chúng ta mở một tab mới. Nó cung cấp tất cả các loại bài báo liên quan đến developer khác nhau từ các trang web như dev.2, medium, hoặc thậm chí là Verge và cho phép chúng ta compile hoặc liệt kê bất kỳ nội dung nào mà trang đó hiển thị.


Devdocs.io


Devdocs.io là trang web chứa bất kỳ thông tin nào chúng ta về document cho các thư viện và ngôn ngữ front-end, nó cung cấp hướng dẫn về các chủ đề dành cho người mới bắt đầu cũng như các chủ đề nâng cao hơn.

Mọi thứ chúng ta cần ở đây - HTML, JavaScript, AngularJS hoặc jQuery - bất cứ thứ gì!


Metatags.io


Metatags Là một công cụ được sử dụng để debugging và tạo thẻ meta cho bất kỳ trang web nào. Nó cho phép chúng ta chỉnh sửa, thử nghiệm nội dung của mình và xem trước trang web trông như thế nào trên Google, Facebook Twitter.


Animista.net


Animista là một thư viện animation CSS, nơi chúng ta có thể chỉnh sửa các animation được tạo sẵn và sao chép code vào trang web của mình.


Stackoverflow.com


Stackoverflow là một nền tảng diễn đàn quan thuộc được tạo riêng cho các lập trình viên. Nơi đây chưa một cộng đồng hùng hậu các developer có nghĩa là chúng ta có khả năng cao trong việc đi tìm giải pháp cho vấn đề của mình!


Web.dev

Web.dev cung cấp các hướng dẫn để xây dựng các trang web hiện đại, cho dù chúng ta đang tạo trang web đầu tiên hay cập nhật trang web cũ để phù hợp với nhu cầu của mình. Nó cũng cho phép người dùng kiểm tra trải nghiệm của họ về trang web trước khi nó hoạt động để tỷ lệ chuyển đổi tăng lên và tỷ lệ thoát giảm hơn nữa!


30secondsofcode.org


Với 30secondsofcode, bạn có thể tìm thấy các đoạn code ngắn gọn phù hợp với nhu cầu phát triển của mình, từ đó giúp công việc dễ dàng hơn trong thời gian ngắn hơn! Chúng ta có thể tìm kiếm theo tên, thẻ, ngôn ngữ hoặc sử dụng mô tả của đoạn code. Trang web có hơn 400 đoạn code để lựa chọn.


Tác giả CodeSparrow

Dịch bởi Devera Academy