Giới Thiệu Khoá Học

Khóa học được thiết kế nhằm mục đích:

 • Đào tạo và tuyển chọn ứng viên tiềm năng cho vị trí Intern Blockchain Developer tại Lecle Vietnam.

 • Nắm vững tất cả các kiến thức cơ bản trong lập trình Blockchain như concepts, architectural components, features, nguyên lý hoạt động, use cases.

 • Hiểu rõ các cách triển khai Blockchain khác nhau.

 • Hiểu rõ về hệ sinh thái ICON Blockchain - dự án blockchain lớn nhất và nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc từ năm 2017

 • Thiết kế và lập trình các hợp đồng thông minh trên ICON Blockchain bằng ngôn ngữ Java.

 • Phát triển các kỹ năng thực tế để thiết kế và triển khai dApps và các giải pháp dựa trên Blockchain.

Lịch học và địa điểm:

 • Ngày khai giảng: 06/09/2022

 • Thời gian học: trong 8 tuần

 • Lịch học: 18:30 - 21:00 | Thứ 3 và thứ 5

 • Địa điểm học: Devera Academy – Lầu 3, Nhà Văn Hóa Sinh Viên, Khu đô thị ĐHGQ

Đối tượng tham gia:

 • Các bạn sinh viên mới tìm hiểu về lập trình Blockchain, Decentralized applications hoặc muốn trở thành Blockchain Developer trong tương lai.

 • Các lập trình viên muốn lập trình ứng dụng Blockchain trên ICON Network

Yêu cầu đầu vào:

 • Có kiến thức cơ bản về ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình

 • Có laptop cá nhân mang theo khi học (không có yêu cầu đặc biệt về hệ điều hành)

Đặc biệt, công ty Lecle Vietnam và tổ chức ICON Network sẽ hỗ trợ 100% học phí cho các bạn tham gia đủ từ 80% thời lượng học (hoàn lại học phí sau khóa học)

Bạn Sẽ Học Được Gì

what-learn
 • Các xu hướng công nghệ mới nhất trong lĩnh vực Blockchain

 • Xây dựng một ứng dụng phi tập trung (dApp) hoàn chỉnh trên ICON Blockchain

 • Kiến thức và kỹ năng cần có của một Blockchain Developer chuyên nghiệp trước khi gia nhập một công ty công nghệ

 • Kỹ năng mềm trong môi trường làm việc

Cấu Trúc Khoá Học

 • Introduction to Blockchain technology
 • How Blockchain works
 • Distributed P2P Network
 • Blocks, Hashing, and Transactions
 • Consensus
 • Public key cryptography and digital signatures
 • Practices: - NodeJS Hello World - Build the simplest blockchain by JavaScript
 • Introduction to Blockchain technology
 • How Blockchain works
 • Distributed P2P Network
 • Blocks, Hashing, and Transactions
 • Consensus
 • Public key cryptography and digital signatures
 • Practices: - NodeJS Hello World - Build the simplest blockchain by JavaScript
 • Ethereum
 • Smart Contracts & How it works
 • Smart Contracts use cases
 • Ethereum Virtual Machine (EVM)
 • Gas - Gas Limit & Gas Price
 • Programming languages - Solidity
 • Practices: - Programing with ERC-20 contract - Deploy ERC-20 contracts by Remix - Call/sent contract methods by Remix - Transfer ERC-20 using Metamask
 • Ethereum
 • Smart Contracts & How it works
 • Smart Contracts use cases
 • Ethereum Virtual Machine (EVM)
 • Gas - Gas Limit & Gas Price
 • Programming languages - Solidity
 • Practices: - Programing with ERC-20 contract - Deploy ERC-20 contracts by Remix - Call/sent contract methods by Remix - Transfer ERC-20 using Metamask
 • Understanding NFTs
 • Use Cases & Real World Assets
 • NFT Marketplaces
 • NFT Standards
 • Minting NFTs
 • NFT Metadata & IPFS
 • Practices: - Programing with ERC-721 contract - Deploy ERC-721 contracts - Store metadata to IPFS - Minting an own NFT
 • ICON blockchain Introduction
 • Cryptocurrency - ICX
 • Transaction fees - STEP
 • Staking, Rewards, and Governance
 • Interoperability on ICON
 • Practices: Setup a local ICON blockchain network
 • ICON networks
 • Accounts
 • Blocks
 • Transactions
 • Consensus mechanism
 • Practices: Run a local ICON blockchain network
 • Java smart contracts & OpenJDK
 • Smart contract components - Data
 • Smart contract components - Functions
 • Smart contract components - Events & Logs
 • Standards
 • IRC2 & IRC3 smart contract
 • Practices: Developing an IRC2 & IRC3 contract
 • JSON-RPC API
 • Goloop CLI
 • ICON account and transaction signature
 • Smart contract testing
 • Practices: - Develop crowdfunding contract - Deploy contracts by Goloop - Contract testing
 • Decentralized applications (Dapps)
 • ICON Javascript SDK - API Specification
 • ICON Javascript SDK - IconService
 • Practices: - Using icon-sdk-js to get account and balance. - Using icon-sdk-js to sign and send a transaction.
 • Setup ICONex wallet extension
 • Connect ICONex wallet
 • Interact to ICONex wallet
 • Building a simple crowdfunding dApp
 • Practices: - Connect & interact with ICONex wallet - Develop a simple crowdfunding dApp
 • Smart contract vulnerabilities
 • Re-entrancy
 • Front-running
 • Integer overflow/underflow
 • Smart contract security best practices
 • What is interoperability?
 • Cross-chain messaging
 • Relays
 • Decentralized & centralized solutions
 • Building a complete dApp on ICON blockchain testnet
 • Giảng Viên Là Những Ai

  teacher

  Triet Dinh

  teacher

  Triết Đinh là chuyên gia trong lĩnh vực lập trình Web và Blockchain với hơn 10 năm kinh nghiệm tại các công ty phần mềm đa quốc gia

  Các Khoá Học Khác

  Xem Tất Cả Khoá Học