Giới Thiệu Khoá Học

Khóa học được thiết kế nhằm mục đích:

 • Đào tạo và tuyển chọn ứng viên tiềm năng cho vị trí Intern Web Developer tại Lecle Vietnam

 • Cung cấp kiến thức cơ bản, kỹ năng thực tế, sâu sát nhất với nhu cầu tuyển dụng Lập trình viên chuyên nghiệp tại các công ty phần mềm quốc tế 

 • Trang bị đầy đủ các kỹ năng cơ bản của một Web Developer như: HTML, CSS, JavaScript, NodeJS...

 • Cung cấp kiến thức về quy trình phát triển phần mềm chuyên nghiệp theo chuẩn SCRUM

 • Phát triển kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, demo sản phẩm

Lịch học và địa điểm:

 • Khai giảng: thứ 3, 24/05/2022

 • Thời gian học: thứ 3 và thứ 5 |18:30 - 21:00

 • Thời lượng học: 12 tuần - 55 giờ học

 • Địa điểm học: Devera Academy – Lầu 6, Nhà Văn Hóa Sinh Viên, Khu đô thị ĐHGQ

Đối tượng tham gia:

 • Tất cả các bạn sinh viên, học sinh đang tìm hiểu về lập trình web

 • Các bạn sinh viên năm 3-4 đang tìm kiếm cơ hội thực tập

 • Người mới đi làm muốn bổ sung kiến thức và kỹ năng cần có trong môi trường làm việc thực tế.

Yêu cầu đầu vào:

 • Sinh viên IT, đã có kiến thức về một ngôn ngữ lập trình bất kỳ

 • Có laptop cá nhân mang theo khi học (không có yêu cầu đặc biệt về hệ điều hành)

Công ty Lecle Vietnam HỖ TRỢ 100% HỌC PHÍ cho học viên tham gia đủ từ 80% thời lượng học (hoàn lại học phí sau khóa học)

Bạn Sẽ Học Được Gì

what-learn
 • Các xu hướng công nghệ mới nhất tại các công ty công nghệ

 • Xây dựng một trang web E-commerce hoàn chỉnh từ frontend đến backend, tích hợp thanh toán qua Blockchain wallet

 • Kiến thức, kỹ năng cần có của một Web Developer chuyên nghiệp trước khi gia nhập một công ty công nghệ

 • Kỹ năng mềm trong môi trường làm việc

Cấu Trúc Khoá Học

 • How to effectively learn in this course
 • eCommerce initiatives
 • Checklist of an ecommerce website
 • Features
 • Wireframe
 • Agile: an introduction of applying scrum in software development
 • Version control: Git - Git commands and workflow you should know
 • Tools - window, ubuntu or macos - VSCode - Terminal - Chrome & Development tools - Postman
 • Markdown for documentation
 • Introduction on Frontend career path
 • Basic JavaScript: - Introduction of JavaScript, how to download and config environment to code JS - Variable, Comment, var, const, let, operators, data type, Control flow Statements - Functions
 • Objects & Prototypes, Array, Collections
 • Error handling
 • Promises & Async/Await
 • Classes
 • Restful API and fetch
 • HTTP/HTTPS
 • Restful API (a standard for communication)
 • JSON
 • Framework
 • HTML Introduction
 • HTML Elements: h1, h2, p, span, div, select, ul li, img...
 • HTML form
 • Practice HTML
 • Overview on a general server architecture
 • Why do we use framework?
 • Introduce the Express framework
 • NodeJS, npm, package.json
 • Routing
 • Request types (query, request, body)
 • Response from server side, Status code
 • Introduction on CSS
 • CSS Syntax, Selectors, Comments, Colors
 • CSS properties
 • CSS practice
 • How to design your database
 • PostgreSQL (connect database in Express framework and client tool for development and administration)
 • Practice to write queries (CRUD)
 • Getting Started with ReactJS - Hello World with CRA - Introducing JSX - Rendering Elements - Introducing Hooks
 • Components and Props
 • State and Lifecycle
 • Handling Events
 • React DOM
 • Practice on a web app and learn about state management (redux, rematch)
 • Introduction on Strapi (What is Strapi? Why should use Strapi? Documentation?)
 • Initialize Strapi project (version 3)
 • How to use Content-types Builder, Content-types Manager
 • Backend customization: services, controllers, routing
 • Authentication
 • Model lifecycle, bootstrap function, plugin customization...
 • How to connect and integrate transfer to a web app
 • Giảng Viên Là Những Ai

  teacher

  Luan Vuong

  teacher

  Frontend Developer với hơn 5 năm kinh nghiệm tại các công ty phần mềm đa quốc gia

  Các Khoá Học Khác

  Xem Tất Cả Khoá Học