Kiến thức cơ bản về Blockchain và ICON Network

Buổi học này sẽ hướng dẫn cách thiết lập Docker, IDE và sử dụng T-bears để tạo transaction và query. Ngoài ra, buổi học cũng giới thiệu cách tạo ICX wallet và transfer ICX
<li>Giới thiệu
<li>Cách thiết lập Docker và IDE
<li>T-bears, ICON SDK
<li>"Hello world" trong SCORE
Views
92 Total Views
1 Members Views
91 Public Views
Chia sẽ trên mạng xã hội
Chia sẽ liên kết
Use permanent link to share in social media
Share by mail

Vui lòng đăng nhập to share this document by email.