All Courses

Web Development (JavaScript & NodeJs)
Học lập trình Web với ngôn ngữ Javascript & NodeJs trong vòng 12 tuần. Giáo trình độc nhất, cập nhật liên tục theo các xu hướng công nghệ và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp quốc tế. Phương pháp đào tạo "Project-based learning" sâu sát với kỹ năng cần có của lập trình viên thực thụ. Giảng viên thực chiến, hỗ trợ tận tâm.
Mobile Apps Development with Flutter
Thành thạo Flutter, Dart và lập trình Mobile Apps trong 3 tháng. Giáo trình độc nhất, cập nhật liên tục theo các xu hướng công nghệ và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp quốc tế. Phương pháp đào tạo "Project-based learning" sâu sát với kỹ năng cần có của lập trình viên thực thụ. Giảng viên thực chiến, hỗ trợ tận tâm.
Blockchain Development
Học lập trình dApp trên ICON Blockchain bằng Java trong 8 tuần. Giáo trình độc nhất, cập nhật liên tục theo các xu hướng công nghệ và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp quốc tế. Phương pháp đào tạo "Project-based learning" sâu sát với kỹ năng cần có của lập trình viên thực thụ. Giảng viên thực chiến, hỗ trợ tận tâm.
Khoá học JAVA miễn phí
Học lập trình với ngôn ngữ Java trong vòng 3 tháng. Giáo trình độc nhất, cập nhật liên tục theo các xu hướng công nghệ và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp quốc tế. Phương pháp đào tạo "Project-based learning" sâu sát với kỹ năng cần có của lập trình viên thực thụ. Giảng viên thực chiến, hỗ trợ tận tâm.
Mobile Apps Development with Flutter
Thành thạo Flutter, Dart và lập trình Mobile Apps trong 3 tháng. Giáo trình độc nhất, cập nhật liên tục theo các xu hướng công nghệ và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp quốc tế. Phương pháp đào tạo "Project-based learning" sâu sát với kỹ năng cần có của lập trình viên thực thụ. Giảng viên thực chiến, hỗ trợ tận tâm.

Meet The Heros Who Transformed Their Company!

Go meet them