Một vài tips thú vị trong Python

16 tháng 6, 2021 By DEVERA ACADEMY

Trong bài viết lần này, chúng ta sẽ cùng xem qua một vài tips thú vị trong Python và biết đâu được những tips này có thể giúp ích cho bạn ít nhiều trong quá trình viết code hàng ngày.

Bây giờ cùng bắt đầu tìm hiểu ngay nào!


Đảo ngược danh sách

Có một cách cực kỳ dễ dàng! Tất cả những gì bạn cần làm đó là sử dụng là hàm reverse(). Hàm này có thể xử lý cả kiểu dữ liệu số và chuỗi trong cùng một danh sách.
Chúng ta hãy xem qua ví dụ này nhé!


Hoán vị hai số chỉ với một dòng code

Khi nói đến việc hoán vị bạn thường phải lưu trữ các giá trị trong biến tạm thời. Nhưng với một tips python nhỏ này, chúng ta có thể làm điều đó bằng cách sử dụng một dòng lệnh thôi và không cần thêm bất kỳ biến tạm thời nào cả. Hơn nữa, bạn có thể sử dụng cho bất kỳ kiểu dữ liệu nào chỉ cần cẩn thận trong việc sắp xếp!

Việc thực hiện sẽ giống như thế này:Sử dụng hàm zip()

Giả sử chúng ta cần kết hợp nhiều iterator object ví dụ như kết hợp các danh sách (list) lại thành một, chúng ta có thể sử dụng hàm zip ().

Đây là ví dụ:


Class Counter

Về cơ bản, Python Counter có input là iterator object như một danh sách, tuple, từ điển, chuỗi và đưa cho bạn ouput là số lượng của từng phần tử. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc import Counter.

Tạo một danh sách các ký tự muốn đếm
Đây là một danh sách nhiều ký tự, Counter sẽ thực hiện đếm số lần xuất hiện của mỗi lý tự và trả về ouput tương ứng.

Counter cũng có thể thực hiện trên chuỗi. Trong ví dụ dưới đây, một chuỗi được truyền vào Counter. Output trả về sẽ có định dạng là dictionary với các cặp key/value trong đó, khóa (key) là phần tử và giá trị (value) là số lần xuất hiện. Khoảng trắng (space) cũng được xem như một phần tử và nó cũng đếm số khoảng trắng bên trong chuỗi.

Counter đếm riêng biệt chữ hoa và chữ thường cho nên nếu bạn muốn sử dụng chính xác với nhu cầu của mình thì hãy đảm bảo rằng định dạng chuỗi của bạn là phù hợp.

Bạn có thể lưu trữ kết quả Counter trong một biến hoặc chuyển đổi sang kiểu dictionary để sử dụng sau này như một biến kiểu dictionary thông thường.
Ví dụ:Có phải rất dễ dàng đẩy nhanh thời gian coding với những kiến thức thú vị này không nào? Mong là bạn sẽ thích những tips nhỏ này nhé!


Tác giả: Ignaco Ruiz

Dịch bởi Devera Academy