12 mẹo viết code đơn giản nhưng hiệu quả trong Python

11 tháng 1, 2021 By DEVERA ACADEMY


Nếu như bạn chọn Python làm ngôn ngữ đầu tiên để bắt đầu dấn thân vào lĩnh vực lập trình, thì xin chúc mừng! Bạn đã chọn đúng ngôn ngữ lập trình có tốc độ phát triển thuộc hàng nhanh nhất hiện nay. Dưới đây là danh sách 12 mẹo đơn giản nhưng vô cùng hữu dụng giúp bạn code bằng Python hiệu quả và thú vị hơn.


1. Value comparisonsBạn có thể so sánh giá trị của hai Objects. Giá trị trả về sẽ là True hoặc False. Bạn có thể dùng phép so sánh trực tiếp như một biểu thức điều kiện trong câu mệnh đề If-else.


2. Conditional return statement

Thay vì:

Bạn có thể sử dụng mệnh đề điều kiện ngay bên trong lệnh return. 

  

3. Gán giá trị cho nhiều biến trên cùng một câu lệnh từ giá trị trong list/tuple

Thay vì: 

 Bạn có thể làm một phép gán tương tự như vậy chỉ với 1 dòng lệnh: 


4. List comprehension

 Thay vì:


Bạn có thể:


5. Sử dụng zip để so sánh các phần tử trong hai list

Thay vì:

 

Bạn có thể:


6. Dùng lambda để sắp xếp nested array theo element thứ 27. Filter, Map

Thay vì:

Bạn có thể:


8. Kiểm tra tất cả phần tử trong list sao cho không có phần tử lặp lại

Dùng set để loại trừ các phần tử trùng lặp từ list và sau đó thử lại bằng cách kiểm tra số phần tử bên trong.


9. String Formatting

Phiên bản trước Python 3.6:


Các phiên bản sau:


10. Enumerate

Thay vì:


Bạn có thể:


11. Lấy một phần trong mảng


12. Tổ hợp và hoán vị


Những mẹo trên đây tuy đơn giản, nhưng chúng sẽ giúp bạn giảm thiểu rất nhiều các bước dư thừa, giúp đoạn code của bạn "dễ hiểu" hơn. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rằng sử dụng Python thực sự không khó như chúng ta thường nghĩ.


Theo tác giả: WY Fok
Dịch bởi: Devera Academy