DEVERA Phiên bản hệ thống 13.0

Thông tin về DEVERA instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Website
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Academy Base
Academy Courses Management
CAN CryptoBadge
CAN CryptoBadge
CANpass Connector
CANpass Contactor
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
SMS Marketing
Design, send and track SMS
Academy Vertical CAN CryptoBadge
Academy Vertical CANpass Connector
Allow admin to send Token to CAN user
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
eLearning
Manage and publish an eLearning platform
Diễn đàn
Quản lý diễn đàn với FAQ và Q&A
Các sự kiện
Công khai thông tin sự kiện, bán vé

Installed Localizations / Account Charts

Kế toán Việt Nam