3.000.000 ₫
3000000.0 VND 3.000.000 ₫
3.000.000 ₫
Cập nhật gần nhất 18/01/2021
Completion Time 2 ngày
Thành viên 2

Giới Thiệu Khoá Học

Khóa học được thiết kế nhằm mục đích:

 • Đào tạo và tuyển chọn ứng viên tiềm năng cho vị trí Intern Web Developer tại Lecle Vietnam

 • Cung cấp kiến thức cơ bản, kỹ năng cũng như kinh nghiệm lập trình một trang web E-commerce hoàn chỉnh.

 • Thông qua khoá học, học viên sẽ được học cách xây dựng front-end page với một trong những front-end framework mới nhất, đang được các công ty tuyển tụng.

 • Về phía back-end học viên sẽ được tiếp cận với NodeJs để thực hành trên những dự án thực tế.

 • Tìm hiểu về cách tìm và khắc phục lỗi trong phần mềm từ front-end đến back-end.

 • Ngoài những kiến trên các bạn còn sẽ được bổ sung các kỹ năng về làm việc nhóm, và biết được ở môi trường thực tế các web developer làm việc như thế nào.


Lịch học và địa điểm:

 • Ngày khai giảng: Chủ nhật, 11/04/2021

 • Thời gian học: 14:00 - 18:00, chủ nhật hàng tuần

 • Thời lượng học: trong 12 tuần

 • Địa điểm học: Devera Academy – Lầu 6, Nhà Văn Hóa Sinh Viên, Khu đô thị ĐHGQ

Đối tượng tham gia:

 • Tất cả các bạn sinh viên, học sinh đang tìm hiểu về lập trình web, người mới đi làm muốn bổ sung kiến thức và kỹ năng cần có trong môi trường thực tế.

Yêu cầu đầu vào:

 • Có kiến thức cơ bản về lập trình web (HTML, CSS, Java-script) và NodeJS

 • Có laptop cá nhân mang theo khi học (không có yêu cầu đặc biệt về hệ điều hành)


ĐẶC BIỆT: giảm 60% học phí khi đăng ký theo nhóm 3 người (chỉ còn 1,200,000VND/người/khóa học)

Bạn Sẽ Học Được Gì

what-learn
 • Biết cách xây dựng một trang web hoàn chỉnh

 • Nắm vững những kiến thức cần có của một web developer

 • Tự tin đi phỏng vấn ở các công ty tuyển dụng web developer

Cấu Trúc Khoá Học

 • How to effectively learn in this course
 • Some truths about brain working
 • We need to set up an standard for our communication
 • eCommerce initiatives
 • Checklist of an ecommerce website
 • Features
 • Agile: an introduction of applying scrum in software development
 • Version control: Git, Gitlab - Git commands you should know - Git workflow
 • Tools - VSCode - terminal - window, ubuntu or macos - chrome & development tool
 • HTML5 Semantic HTML include css into html include js into html
 • CSS box model display position introduce animation (optional) bootstrap material design
 • Javascript DOM manipulation JQuery Pure javascript Functional programing
 • Web 1.0 vs 2.0 Choose SSR How about 3.0?
 • Build an website using (nuxjs OR gatsbyjs)
 • Practice create front-end site Create product list page Cart Checkout Sign up/in/out
 • Network: TCP vs UDP
 • HTTP vs HTTPS I can read your transferring data: wire vs wireless
 • ExpressJs
 • Restful API We need a standard for communicating.
 • Practice: implement restful for our project
 • Problem with restful API
 • Thinking in GraphQL approach
 • Practice: implement GraphQL to our project
 • What are APIs that you created?
 • Fetch: How do you integrate those api to your front-end site?
 • Security concern
 • Current popular databases
 • SQL & No SQL
 • MongoDB Storing data Querying data Document size
 • Practice: Design schema for an ecommerce website
 • How did you design your database?
 • Take a look back at our product before we launch it
 • Introduce QA and QC
 • Domain name
 • Cloud service
 • CI & CD
 • Front-end site animation chart 3d rendering
 • Back-end site Catching Scaling Security
 • What is: Programmer Software engineer Foundation knowledge: Computer hardware, Data structure and algorithms
 • Giảng Viên Là Những Ai