Giới Thiệu Khoá Học

Khóa học được thiết kế nhằm mục đích:

 • Cung cấp kiến thức cơ bản, kỹ năng cũng như kinh nghiệm lập trình Blockchain trên ICON Network thông qua lập trình Smart Contract (SCORE) và DApp. 

 • Từ đó học viên có thể vận dụng những kiến thức này trong việc xây dựng các ứng dụng Blockchain thực tế trong tương lai.

Lịch học và địa điểm:

 • Ngày khai giảng: 09/11/2021

 • Thời gian học: trong 5 tuần

 • Lịch học: 19:00 - 21:00 | Thứ 3 và thứ 5

 • Học online qua Google Meet

Đối tượng tham gia:

 • Các bạn sinh viên mới tìm hiểu về lập trình Blockchain, Bitcoin & Cryptos applications hoặc muốn trở thành Blockchain Developer trong tương lai.

 • Các lập trình viên muốn lập trình ứng dụng Blockchain trên ICON Network

Yêu cầu đầu vào:

 • Có kiến thức cơ bản về ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình

 • Có laptop cá nhân mang theo khi học (không có yêu cầu đặc biệt về hệ điều hành)

Đặc biệt, công ty Lecle Vietnam và tổ chức ICON Network sẽ hỗ trợ 100% học phí cho các bạn tham gia đủ từ 80% thời lượng học (hoàn lại học phí sau khóa học)

Bạn Sẽ Học Được Gì

what-learn
 • Nắm vững kiến thức cơ bản trong lập trình Blockchain trên nền tảng ICON Network

 • Biết cách lập trình Smart Contract (SCORE) và DApp

Cấu Trúc Khoá Học

Introduce Blockchain Bitcoin Mining Decentralized Crypto-currency Blockchain 2.0: Ethereum, Binance, ICON
Concept of De-Fi and NFT Example of De-Fi and NFT Blockchain future with De-Fi and NFT
Introducing DApps Token and Token standard Manage the keys and sign the transaction Building a transaction and submit to blockchain
Introduction, key concepts: accounts, transactions, transaction fees Setup and use ICON docker for development, test net, main net Command line to interact with blockchain How to create wallet, open/close JSON RPC API Programming language: Java
Requirement Write Smart Contract Example Compile and deploy to local Interact with Smart Contract by command line Building a simple Token that able to transfer (Work at home)
Use contract simple Token from lesson 5 Requirement and flow Interface Coding with Java Receive ICX Token Interact with Smart Contract by command line
Focus on JavaScript SDK Deploy to Sejong testnet
Check address exist in wallet Request sign transaction Use wallet to sign crowdfunding smart contract transaction from lesson 6
Add smart contract from lesson 6, front end from lesson 7, 8 together Deploy crowdfunding smart contract Deploy Front end User deposit token use front end and wallet
Question and Answer if any Introduce about BTP Oracles

Giảng Viên Là Những Ai

teacher

Quoc Le

teacher

7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Software and Blockchain Development

Các Khoá Học Khác

Xem Tất Cả Khoá Học