2.000.000 ₫
2000000.0 VND 2.000.000 ₫
2.000.000 ₫
Cập nhật gần nhất 01/02/2021
Completion Time 16 giờ
Thành viên 2

Giới Thiệu Khoá Học

Khóa học được thiết kế nhằm mục đích:

 • Cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng cơ bản trong các ngôn ngữ lập trình, thông qua việc thực hành Python.

 • Từ đó, học viên có thể tự mình đọc hiểu tài liệu nhằm mở rộng bộ kỹ năng qua các ngôn ngữ lập trình khác và ứng dụng vào các lĩnh vực như: web server, data science, smart contract (Icon Blockchain)

Lịch học và địa điểm:

 • Ngày khai giảng: 13/04/2021

 • Thời gian học: trong 8 tuần

 • Lịch học: 18:30 - 19:30 | Thứ 3 và thứ 6 hàng tuần

 • Địa điểm học: Devera Academy – Lầu 6, Nhà Văn Hóa Sinh Viên, Khu đô thị ĐHGQ

Đối tượng tham gia:

 • Các bạn sinh viên mới bắt đầu học lập trình

Yêu cầu đầu vào:

 • Đọc hiểu tiếng Anh khá

 • Có laptop cá nhân mang theo khi học (không có yêu cầu đặc biệt về hệ điều hành)

ĐẶC BIỆT: Học viên tham gia đủ tất cả các buổi học sẽ nhận được Voucher giảm 20% khóa học "Lập trình Blockchain trên ICON Network" của giảng viên BeomKyu Kang.

Bạn Sẽ Học Được Gì

what-learn
 • Nắm vững các kỹ năng code cơ bản với ngôn ngữ Python.

 • Hiểu rõ các thuật ngữ trong ngôn ngữ lập trình và cách ứng dụng

Cấu Trúc Khoá Học

 • Lập trình là gì?
 • Tại sao nên học Python?
 • Print ‘Hello World’
 • Output
 • Thực hành
 • Variables
 • Primitive types
 • Arithmetic operators
 • Type conversion
 • Thực hành
 • String
 • Built- in String method
 • Input
 • Thực hành
 • list
 • dictionary
 • tuple
 • Thực hành
 • Tại sao cần sử dụng conditional statements?
 • If / else statement
 • Relational operators
 • Conditional operators
 • Thực hành
 • Why iteration statements?
 • For statement
 • While statement
 • Thực hành
 • Tại sao cần sử dụng functions?
 • The syntax of Function
 • Function and Scope
 • Thực hành
 • Build simple scrapper using Flask
 • Giảng Viên Là Những Ai