Day 8: Final project
<li>Create your own Blockchain product
Chưa được phân loại
View all
Day 8: Final project
Free preview
<li>Create your own Blockchain product
Day 7: Final project
Free preview
<li>Create your own Blockchain product
Day 6: Hands-on session
Free preview
<li>Practice - Send transaction to SCORE
<li>Project - Create web app
Day 5: Concept of Send Transaction
Free preview
<li>Decorators - payable, eventlog
<li>Fallback method
<li>Practice - Send transaction to SCORE

Giới Thiệu Khoá Học

Khóa học được thiết kế nhằm mục đích:

 • Cung cấp kiến thức cơ bản, kỹ năng cũng như kinh nghiệm lập trình Blockchain trên ICON Network thông qua lập trình Smart Contract (SCORE) và DApp. 

 • Từ đó học viên có thể vận dụng những kiến thức này trong việc xây dựng các ứng dụng Blockchain thực tế trong tương lai.

Lịch học và địa điểm:

 • Ngày khai giảng: 11/01/2021

 • Thời gian học: trong 4 tuần

 • Lịch học: 18:30 - 20:00 | Thứ 2 và thứ 5 hàng tuần

 • Địa điểm học: Devera Academy – Lầu 6, Nhà Văn Hóa Sinh Viên, Khu đô thị ĐHGQ

Đối tượng tham gia:

 • Các bạn sinh viên IT mới tìm hiểu về lập trình Blockchain hoặc muốn trở thành Blockchain Developer trong tương lai.

Yêu cầu đầu vào:

 • Đọc hiểu tiếng Anh khá

 • Có kiến thức cơ bản về ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình

 • Khuyến khích các bạn đã biết qua server side, searching ability và CLI tools

 • Có laptop cá nhân mang theo khi học (không có yêu cầu đặc biệt về hệ điều hành)

 • Đã cài đặt Docker và T-Bears Docker Image

Bạn nhận được gì sau khóa học:

 • Học viên được tham gia trực tiếp vào 4 dự án thực tế

 • Học viên hoàn thành tốt Final Project sẽ được nhận chứng chỉ được cấp bởi ICON Foundation Korea

 • Phần quà và tiền điện tử ICX từ tổ chức ICON Foundation 

ĐẶC BIỆT: học viên được hoàn lại 100% học phí nếu tham dự đủ 8 buổi học và hoàn thành tốt các dự án trong khóa học.

Bạn Sẽ Học Được Gì

what-learn
 • Nắm vững kiến thức cơ bản trong lập trình Blockchain trên nền tảng ICON Network

 • Biết cách lập trình Smart Contract (SCORE) và DApp

Cấu Trúc Khoá Học

 • Set up Development Environment (Connect docker container in Visual Studio Code)
 • Play with t-bears
 • Deploy Hello World SCORE
 • Try call SCORE with tbears
 • Learn how to create wallet (tbears, ICONex)
 • Practice - Send each icx to each other via tbears transfer & ICONex
 • Learn how to transfer icx using python SDK
 • Project - Create web app to transfer icx
 • Life Cycle of SCORE & DBAbstraction
 • Practice - Try set, get the data stored in DB.
 • Learn how to deploy SCORE to testnet, mainnet
 • SCORE Decorators - external
 • Concept of Call
 • Try call with tbears
 • Project - Create web app to show list of transactions
 • Decorators - payable, eventlog
 • Fallback method
 • Practice - Send transaction to SCORE
 • Practice - Send transaction to SCORE
 • Project - Create web app
 • Create your own Blockchain product
 • Create your own Blockchain product
 • Giảng Viên Là Những Ai