Blockchain - Bên ngoài hệ thống tiền tệ
Giới thiệu thực tế và chi tiết các ứng dụng của công nghệ blockchain trong các lĩnh vực khác ngoài tiền điện tử, bao gồm Internet of Things, chính phủ, truyền thông và tài chính
Chưa được phân loại
View all
Blockchain - Bên ngoài hệ thống tiền tệ
Free preview
Giới thiệu thực tế và chi tiết các ứng dụng của công nghệ blockchain trong các lĩnh vực khác ngoài tiền điện tử, bao gồm Internet of Things, chính phủ, truyền thông và tài chính
Bitcoin (Tiếp theo)
<ul>
<li>Kiến trúc mạng</li>
<li>Các loại nút và vai trò</li>
<li>Khai thác và đồng thuận</li>
</ul>
Bitcoin (Tiếp theo)
<ul>
<li>Cấu trúc của một Block</li>
<li>Tiêu đề khối</li>
<li>Cây Merkle</li>
</ul>
Bitcoin (Tiếp theo)
<ul>
<li>UTXO</li>
<li>Giao dịch Scripts và ngôn ngữ Script</li>
<li>Chữ ký điện tử</li>
</ul>

Giới Thiệu Khoá Học


Khóa học được thiết kế dưới sự hợp tác giữa Devera Academy và ICON Network nhằm mục đích:

 • Mang lại cho học viên những kiến thức toàn diện về Blockchain và những kĩ năng cần thiết để làm việc một cách hiệu quả.

 • Giúp các học viên có đủ khả năng tự phân tích các ứng dụng trên nền tảng ICON Network Blockchain rõ ràng.

 • Nhờ đó, học viên có khả năng nhận dự án freelancer, hoặc lập nhóm/công ty nhận out source dự án blockchain cho riêng mình

Bạn Sẽ Học Được Gì

what-learn
 • Hiểu rõ các khái niệm cơ bản của điện toán phân tán dựa trên công nghệ Blockchain

 • Tìm hiểu các khái niệm kỹ thuật liên quan đến tiền điện tử bitcoin

 • Các loại tiền điện tử thay thế đã được giới thiệu sau khi phát minh ra Bitcoin

 • Các khái niệm kỹ thuật khác nhau liên quan đến blockchain Ethereum
 • Các dự án hyperledger từ nền tảng Linux

 • Những thách thức mà công nghệ blockchain phải đối mặt và cách giải quyết

 • Phát triển app trên ICON Network

Cấu Trúc Khoá Học

 • Hệ thống phân phối
 • Định lý CAP
 • Lịch sử của Blockchain
 • Giới thiệu Blockchain
 • Các yếu tố chung của Blockchain
Giới thiệu thiết kế và kiến ​​trúc của blockchain Ethereum một cách chi tiết, bao gồm các khái niệm kỹ thuật khác nhau liên quan đến blockchain. Ethereum có thể giải thích các nguyên tắc, tính năng và thành phần cơ bản của nền tảng này một cách sâu sắc
Thảo luận chuyên sâu về hợp đồng thông minh, các chủ đề như lịch sử, định nghĩa về hợp đồng thông minh, hợp đồng Ricardian. Oracles và các khía cạnh lý thuyết của hợp đồng thông minh cũng được trình bày trong chương này
Thảo luận về dự án hyperledger từ nền tảng Linux, bao gồm các dự án blockchain khác nhau
 • Giới thiệu các giải pháp và nền tảng blockchain thay thế
 • Cung cấp các chi tiết kỹ thuật và tính năng của blockchains thay thế
Giới thiệu thực tế và chi tiết các ứng dụng của công nghệ blockchain trong các lĩnh vực khác ngoài tiền điện tử, bao gồm Internet of Things, chính phủ, truyền thông và tài chính
Thảo luận về những thách thức mà công nghệ blockchain phải đối mặt và cách giải quyết

Giảng Viên Là Những Ai

teacher

Quoc Le

teacher

7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Software and Blockchain Development

Chia Sẻ Từ Học Viên

Các Khoá Học Khác

Xem Tất Cả Khoá Học