Blockchain

Event registration not yet started.

Blockchain

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2020

09:00 - 11:00

Free
Lầu 6, Nhà Văn Hoá Sinh Viên - Khu Đô Thị ĐHQG, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vui lòng đăng ký qua form dưới đây

Vui lòng nhập họ và tên

Vui lòng nhập địa chỉ email

Vui lòng nhập số điện thoại

Vui lòng nhập tên trường

Vui lòng nhập chuyên ngành